Vad letar du efter?

Results

Stäng sök
Användarvillkor

Användarvillkor

Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter att surfa och använda denna webbplats, samtycker du till att följa och vara bunden av följande användarvillkor, som tillsammans med vår integritetspolicy styr Furninovas relation till dig i förhållande till denna webbplats. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor, använd inte vår webbplats.

Termen ”Furninova” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av webbplatsen vars säte är Perssonväg 3, 282 03 Bjärnum. Vårt organisationsnummer är 556434-1773, Sverige. Termen ”du” syftar på användaren eller betraktaren på vår webbplats. Användningen av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor:

– Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast för din allmänna information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.

– Varken vi eller någon tredje part ger några säkerheter eller garantier för riktigheten, aktualiteten, prestanda, fullständigheten eller lämpligheten av informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats för något speciellt ändamål. Du är medveten om att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi undantar uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

– Din användning av information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk, vilket vi inte är ansvariga för. Det ska vara ditt eget ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som är tillgänglig via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

– Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensieras av oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som utgör en del av dessa villkor.

– Alla varumärken som återges på denna webbplats, som inte tillhör eller är licensierade till operatören, är erkända på webbplatsen.

– Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndsanspråk och/eller vara ett brott.

– Då och då kan den här webbplatsen även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplatsen/webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.- Din användning av denna webbplats och eventuella tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen lyder under svensk lag.


Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats är endast för allmän information. Informationen tillhandahålls av Furninova och trots att vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, lämnar vi inga garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, riktigheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende på webbplatsen, eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något syfte. All tillförlit du lägger på sådan information sker därför helt på din egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive utan begränsning, indirekt eller följdförlust eller skada, eller någon förlust eller skada som helst som härrör från förlust av data eller vinst som uppstår till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats .

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av Furninova. Vi har ingen kontroll över arten, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Inkluderandet av några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem. Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. Furninova tar dock inget ansvar för, och kommer inte att ansvara för att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.